10-04-2020 (2) Poncjusz Piłat święty kościoła koptyjskiego

10-04-2020 (2) Poncjusz Piłat święty kościoła koptyjskiego

W czasie wyprawy do Etiopii (pielgrzymki do miejsc upamiętniających początki chrześcijaństwa) dowiedziałem się, iż w kościele koptyjskim (prawosławnym „przedchalcedońskim”) Poncjusz Piłat jest uważany za świętego. Od duchownych tamtego Kościoła usłyszałem, iż Prokurator Judei bardzo uczciwie prowadził proces Jezusa Chrystusa i po wysłuchaniu Oskarżonego oświadczył zgromadzonym Żydom: „Ja nie znajduję w Nim żadnej winy” [Łk 23,4; Łk 23,14; Łk 23,22; J 18,38; J 19,6]. Dla zadowolenia ich żądań „przykładnej kary” każe ubiczować Podsądnego pragnąc wzbudzić u Żydów litość nad sponiewieranym Człowiekiem. Następnie przedstawia skrwawionego i umęczonego Jezusa słowami: „Oto Człowiek!” [J 19,5]. Gdy zgromadzeni kapłani i ściągnięci przez nich ich zwolennicy żądają śmierci Obwinionego, Piłat podejmuje kolejną próbę ratowania Pana Jezusa: „Nie chcesz mówić ze mną? Czy nie wiesz, że mam władzę uwolnić Ciebie i mam władzę Ciebie ukrzyżować?”. Liczy zapewne na to, że Jezus powie coś jeszcze na Swoją obronę, coś co będzie można uznać za bardzo silne świadectwo niewinności – także w oczach Żydów zebranych na dziedzińcu jego pałacu. Chrystus nie ułatwia mu i odpowiada: „Nie miałbyś żadnej władzy nade Mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który Mnie wydał tobie” [J 19,10-11]. Próbował jeszcze dokonać zamiany – by „rzucić ofiarę krwiożerczemu tłumowi” w postaci ewidentnego złoczyńcy, przestępcy, mordercy – Barabasza. Bezskutecznie [Mt 27, 21]. Gdy usłyszał, że Jezus pochodzi z Galilei, „zagrał na czas” i wysłał Go do Heroda. Nie uspokoił nastrojów popleczników Arcykapłana zgromadzonych na dziedzińcu Pretorium przed jego jerozolimską siedzibą. Uporczywe wrzaskliwe żądania Żydów i szantaż Arcykapłanów, iż wniosą skargę do cesarza, iż jego Prokurator Judei toleruje samozwańców pretendentów do władzy królewskiej na terenie prowincji rzymskiej powodują, iż Poncjusz im się poddał i wydał wyrok śmierci na Jezusa. Jednocześnie postanowił wyrazić publiczny protest przeciw tej ewidentnej niesprawiedliwości oraz przeciw temu szantażowi i wymuszeniu. Dokonuje słynnego umycia rąk i oświadcza, wg Ewangelii św. Mateusza: „Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz”. [Mt 27,27]. Trzeba przyznać, że wiele uczynił, by nie wydać wyroku skazującego Niewinnego. Moi rozmówcy zwracali uwagę, że swój protest kontynuował po śmierci Jezusa. Kazał wypisać tytuł winy Chrystusa i umieścić na krzyżu: „Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski”. Wg Koptów i Etiopów oraz tradycji Kościoła prawosławnego i koptyjskiego, żona Piłata Klaudia Prokula przyjęła naukę Jezusa. Była bliska chrześcijaństwu, gdy prosiła męża podczas procesu sądowego Jezusa: „Nie miej nic do czynienia z tym Sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z Jego powodu” [Mt 27, 20]. Po powrocie zakończeniu jego służby publicznej i powrocie do Pontu namówiła męża, aby poznał naukę Chrystusa i został chrześcijaninem. W efekcie Poncjusz nawrócił się i został ochrzczony, a w czasie prześladowań za Nerona (ok. 64 r. AD) zginął śmiercią męczeńską. Niektóre kościoły wschodnie czczą Klaudię Prokulę i Piłata Poncjusza jako świętych. W tradycji kościoła łacińskiego tylko Klaudia zaliczona jest w poczet świętych.

Szanowni Państwo!

Odpowiadam na wiadomości jedynie w komentarzach na Facebooku i WordPressie. Nie odczytuję wiadomości wysyłanych przez FB Messenger.

 

10-04-2020 (1) Rocznica Katastrofy Smoleńskiej

10-04-2020 (1) Rocznica Katastrofy Smoleńskiej

Otrzymałem następujący tekst. Przesłanie Apelu uważam za zobowiązujące dla mnie. Mam nadzieję, że nie tylko dla mnie.

APEL !

Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele,

Przeżywamy czas Wielkiego Postu, czas próby, kwarantanny, czas wyjątkowy.

Jednakże zbliża się dziesiąta już Rocznica Katastrofy Smoleńskiej, przypada  ona w tym roku w Wielki Piątek – to wyjątkowy znak od Opatrzności. W Katastrofie straciliśmy wybitnych przedstawicieli naszego Narodu. Po tej ogromnej stracie zdołaliśmy się jednak podnieść, ale o Ofierze nie wolno nam zapomnieć.

Dlatego w Dziesiątą Rocznicę tragedii  połączmy się w modlitewnym czuwaniu o godzinie 8:41 i w domowym zaciszu prośmy Boga w Trójcy Jedynego o błogosławieństwo dla  umiłowanej Ojczyzny!

Odmówmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego za Poległych w Smoleńsku – za nasze Siostry i Braci. Prośmy także o ustanie epidemii. Połączmy się w jedną modlitewną Polską Rodzinę !

Prosimy roześlij do rodziny, przyjaciół i znajomych.

Z wyrazami głębokiego szacunku

Grzegorz Kuczyński,

Tomasz Bieszczad.

Szanowni Państwo!

Odpowiadam na wiadomości jedynie w komentarzach na Facebooku i WordPressie. Nie odczytuję wiadomości wysyłanych przez FB Messenger.

09-04-2020 Sprytna, cyniczna zagrywka arcykapłanów

09-04-2020 Sprytna, cyniczna zagrywka arcykapłanów

Zapewne nie tylko ja zwróciłem uwagę na znamienną zmianę treści oskarżenia wysuniętego przez Arcykapłanów Świątyni wobec Jezusa Chrystusa. Wobec Sachendrynu – najwyższej rady żydowskiej oskarżyli Go o bluźnierstwo i na tej podstawie skazali Go na śmierć. Mogli nakazać ukamienowanie. Tak uśmiercono wielu wyznawców Chrystusa, od św. Szczepana (Stefana) poczynając. Najwyraźniej tu albo uznali, że kara niewystarczająco dotkliwa i hańbiąca, albo obawiali się, że „zmobilizują się” Uczniowie Jezusa, wzniecą bunt i wyroku nie da się wykonać. Uznali, że wyrok powinien wydać i wykonać szef okupacyjnej władzy rzymskiej. Kara śmierci na krzyżu miała opinię wyjątkowo bolesnej, ale i bardzo hańbiącej. Na taką karę Sachendryn skazać nie mógł. A przy tym przerzucenie ciężaru wyroku i jego wykonania na Rzymian gwarantowało ochronę zbrojną całego procederu. Było kilka problemów. Pierwszy i najważniejszy – trzeba było zmienić treść oskarżenia. Fakt, że ktoś ogłosił się Synem Bożym, czy nawet Bogiem, to dla Rzymianina nie był żaden argument. Na terenie Imperium było wielu lokalnych bogów. Za boginię uważała się (i przez poddanych uważana była) królowa-faraon Kleopatra. „Synem bożym” proklamowany został Aleksander Macedoński Wielki. Członek wykształconych elit rzymskich to wszystko wiedział. W samym Rzymie każdy z następców Cezara ogłaszał się bogiem. Co mogło go obchodzić, że „jakiś lokalny kaznodzieja” przybrał taki tytuł? Arcykapłani zaatakowali od innej strony. Oskarżyli Jezusa, że ogłosił się samozwańczo „królem żydowskim”, a zatem buntownikiem kwestionującym władzę cesarza Rzymu na terenie okupowanego kraju. Bo mianowanym przez Rzym królem Judei był Herod. Gdy Jezus stwierdził, że wprawdzie jest Królem, ale królestwo Jego nie jest z tego świata, Piłat uznał, że jeśli nie z tego świata, którym on administruje, to nie jego to zmartwienie. Na dodatek Jezus stwierdził, że, gdyby był króle „z tego świata”, to jego słudzy walczyliby w Jego obronie. To było dla Piłata bardzo przekonujące. Arcykapłani sięgnęli po ostateczny argument – szantaż i „wolę ludu”. Zgromadzeni na dziedzińcu słudzy i poplecznicy Arcykapłanów stanowczo domagali się skazania Jezusa odrzucając wszelkie próby ułaskawienia Go. Piłat „złamał się” ostatecznie, gdy zagrożono mu donosem do cesarza Rzymu, że toleruje samozwańców kwestionujących władze Rzymu i „nie jest przyjacielem cesarza”. Sprytne, cyniczne, skuteczne. Czy arcykapłani mieli powody, by dążyć do skazania Jezusa z Nazaretu? Niewątpliwie tak – i to kilka. Po pierwsze mogli uważać Jezusa za bluźniercę i uzurpatora. Po drugie zagrożony został ich „rząd dusz” ludu Izraela. Po trzecie, mogli się rzeczywiście obawiać, że Jego działalność wywoła zamieszki i spowoduje represje rzymskie, w wyniku których ich pozycja i bardzo kruchy żydowsko-rzymski „modus vivendi” zostaną zniszczone. Stąd stwierdzenie, iż lepiej, żeby zginął człowiek niż gdyby miał zginąć naród. Po czwarte – nie do tolerowania było „rządzenie się” Jezusa na terenie dziedzińca Świątyni, terenu ich wyłącznej władzy. I po piąte, obalenie stołów bankierskich (wymiany monet rzymskich na szekle świątynne) oraz kramów z ptactwem ofiarnym naruszało interesy ekonomiczne zarządców Świątyni…

 

08-04-2020-Błogosławieństwo stołu przed uroczystym posiłkiem w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

08-04-2020-Błogosławieństwo stołu przed uroczystym posiłkiem w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

(na podst. Księgi „Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, nry 1347-1350 – tekstu zaleconego przez Konferencję Episkopatu Polski)

Tekst poddałem niewielkim zmianom, nienaruszającym ani treści ani formy Błogosławieństwa: po pierwsze – zgodnie z tradycją żeńskiej linii, z której wywodzi się moja żona, przed rozpoczęciem Wieczerzy Wigilijnej Bożego Narodzenia to MATKA RODZINY zapala świece i dokonuje poświęcenia potraw. Postanowiłem tę tradycję uszanować także tutaj (woda święcona pozostała w naszym domu z czasu „kolędy”). Po drugie – zgodnie z tradycją rodziny Kropiwnickich czytań z Pisma św. dokonywali mężczyźni, a uroczystości przewodniczył OJCIEC RODZINY. Tę tradycję postanowiłem zachować także w tym przypadku. Czytania fragmentów Pisma św. powierzyłem WNUKOM.

Scenariusz uroczystości Błogosławieństwa

Matka rodziny zapala świecę umieszczoną na stole

Ojciec rodziny mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

 Następnie młodszy wnuk odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie. 

Posłuchajmy słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Oto słowo Boże

Wszyscy: Bogu niech będą dzięki

Starszy wnuk odczytuje tekst Ewangelii wg św. Mateusza

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Oto słowo Boże

 Po odczytaniu tekstu ojciec rodziny mówi:

 Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 Wszyscy: Amen.

Ojciec rodziny mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

WszyscyPrzy łamaniu chleba. Alleluja.

Ojciec rodziny mówi:

 Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

 WszyscyAmen.

Matka rodziny kropi potrawy i mówi:

Pobłogosław Boże te potrawy.

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Wszyscy: Amen

07-04-2020 (2) Kalendarium kłamstwa katyńskiego – początki

07-04-2020 (2) Kalendarium kłamstwa katyńskiego – początki

– 05.03.1940 Politbiuro sowieckiej WK(b), czyli partii bolszewików, pod kierunkiem Józefa Stalina podjęło decyzję o zamordowanie polskich oficerów – jeńców Armii Czerwonej. Dokument podpisali wszyscy członkowie Biura Politycznego partii.

– 20.września 1941 z polecenia gen. Władysława Andersa, zaniepokojonego brakiem zgłoszeń oficerów z obozów jenieckich do zastępcy Komisarza ds. Zagranicznych (czyli wiceministra sowieckiego MSZ zgłosił się z prośbą wyjaśnienie Ambasador RP Stanisław Kot. Usłyszał, że „wszyscy oficerowie z łagrów zostali zwolnieni”.

– w listopadzie amb. Kot uzyskał audiencję u Komisarza (ministra) Spraw Zagranicznych Wiaczesława Mołotowa. Usłyszał od niego, że „jest późna jesień, zimno, pewnie zostali w miejscach zamieszkania”

– kilka dni później rząd RP dostał z Moskwy „informację”, że „Wszystkim zwolnionym udzielono pomocy materialnej”.

– 3.grudnia 1941 Józef Stalin na pytanie Premiera RP gen. Władysława Sikorskiego stwierdził, że „polscy jeńcy mogli uciec do Mandżurii.”

– 18.marca 1942 gen. Władysław Anders i płk Leopold Okulicki usłyszeli od Stalina, że „poszukiwani oficerowie się rozbiegli.”

– w połowie r. 1942 Komisariat (Ministerstwo) Spraw Wewnętrznych wydał komunikat, iż „Wielu zwolnionych uciekło do ojczyzny.”, niektórzy „zbiegli do Niemiec”, inni „ulegli chorobom, niektórzy zmarli, albo wysiedli z pociągów i pomarli w drodze”.

– 11.kwietnia 1943 r. Niemcy ogłosili o odsłonięciu masowych dołów śmierci w Lesie Katyńskim

– 15.kwietnia 1943 Związek Sowiecki stwierdził, że mordu dokonali Niemcy.  Rządy Wlk. Brytanii i USA uznały tę wersję za prawdziwą i BBC potępiła „niemieckie kłamstwa”

W utrwalaniu kłamstwa i w obronie sowieckich zbrodniarzy uczestniczył aktywnie patron jednej z łódzkich ulic – Franklin D. Roosevelt.

 

Szanowni Państwo!

Odpowiadam na wiadomości jedynie w komentarzach na Facebooku i WordPressie. Nie odczytuję wiadomości wysyłanych przez FB Messenger.

 

07-04-2020 (1) Jeśli to prawda…

07-04-2020 (1) Jeśli to prawda…

GW opublikowała wczoraj informację o tym, że Agencja Rezerw Materiałowych sprzedała po bardzo niskich cenach („za grosze”) niemal 63.000 specjalistycznych masek ochronnych „których brakuje w szpitalach”. Rozsprzedała „zamiast dać medykom”. Sprzedano je po ok. 10 zł za sztukę, gdy „w tym samym czasie w internecie kosztowały już 300-400 zł!” Wprawdzie w połowie lutego nikt w Polsce tak naprawdę koronawirusem jeszcze się nie przejmował, a z dalekich Chin docierały niepewne wiadomości (bo komunistyczny reżim blokował informacje), ale wyspecjalizowana agencja państwowa powinna być wyczulona w sposób szczególny. I nawet, jeśli porządne maseczki w internecie kosztowały w marcu ok 400 zł – ale za 10 sztuk, to i tak cena powinna zwrócić uwagę szefów Agencji. A poza tym – ARM jest po to (jak sama nazwa wskazuje), żeby utrzymywać rezerwy „na wszelki wypadek”, a nie sprzedawać, „bo jest popyt”. Być może nie jest to sprawa dla prokuratora, ale na pewno jest dla ministra, który mianuje de facto osoby kierujące agencją państwową, zobowiązaną do utrzymywania rezerw przedmiotów ważnych dla kraju „na wszelki wypadek”.

06-04-2020 (2) Bronię TV nauczycieli

06-04-2020 (2) Bronię TV nauczycieli

Telewizja uruchomiła lekcje na swoich antenach. Natychmiast na nauczycielki wylała się fala hejtu: że się jąkają, że są słabo przygotowane, że mówią fatalną polszczyzną, że są fatalnie ubrane. Fakt – nie ubrała ich żadna Moda Polska ani inny Dior – co jest regułą w odniesieniu do zawodowych prezenterów TV. Nie dobierano ich wedle urody, ani nie przygotował ich żaden zawodowy wizażysta. Z tego co wiem, nie dano im czasu na porządne przygotowanie konspektu, ani nie uzgodniono z nimi scenariusza „występu”. Nie dano im możliwości kontroli nagrania i zrobienia „dubla”. Wzięto „naturszczyków” i postawiono przed kamerą. Nie możemy ich winić, że wypadli jak wypadli. Raczej winię TV za nieprofesjonalną realizację programu. Podobno nawet nie zapłacono im za te stresujące występy. I jeśli jest skandal – to po stronie TV.

Szanowni Państwo!

Odpowiadam na wiadomości jedynie w komentarzach na Facebooku i WordPressie. Nie odczytuję wiadomości wysyłanych przez FB Messenger.

 

06-04-2020 (1) Co się stało z wiarygodnością kredytową Łodzi?

06-04-2020 (1) Co się stało z wiarygodnością kredytową Łodzi?

Express Ilustrowany poinformował, iż p. Krzysztof Mączyński, Skarbnik m.Łodzi, stwierdził, iż emisja obligacji miejskich, na pokrycie deficytu budżetu miasta, ma przynieść miastu 260 mln zł. Wysokości tej sumy nie komentuję, bo skoro takie potrzeby finansowania deficytu budżetu miasta Radni uchwalili kilka miesięcy temu, to powiedziano na ten temat wszystko, co było do powiedzenia. Pożyczka publiczna zacznie być spłacana za 5 lat i będzie trwała kolejne 5 lat. To mi się mniej podoba. Oznacza to bowiem obciążanie przyszłych władz miasta całością tego długu. Ale największe moje wątpliwości budzi koszt tej pożyczki. Dziennikarz „EI” p. (MAL) przytacza stwierdzenie Skarbnika, iż koszt tej pożyczki wyniesie 124 mln zł, czyli aż 48%! Tu rodzą się pytania: pierwsze – czy nie taniej było wziąć pożyczkę w banku? W swoim czasie rozważałem emisję obligacji miejskich. Okazało się jednak, że o wiele taniej było zaciągnąć pożyczkę w jednym z banków. Drugie pytanie – co stało się z wiarygodnością kredytową miasta Łodzi? Każdy ekonomista wie, że wysokość oprocentowania długu zależy od kredytowej wiarygodności dłużnika. Jak bardzo jest ona wątpliwa, skoro miasto musi płacić za pożyczkę tak, jakby zaciągało „chwilówkę” w parabanku?!

Szanowni Państwo!

Odpowiadam na wiadomości jedynie w komentarzach na Facebooku i WordPressie. Nie odczytuję wiadomości wysyłanych przez FB Messenger.

 

05-04-2020 Jeszcze raz o udziale Krzysztofa Pendereckiego w uroczystościach w Łodzi

05-04-2020 Jeszcze raz o udziale Krzysztofa Pendereckiego w uroczystościach w Łodzi

Zmarły kilka dni temu Wielki Kompozytor bywał w Łodzi często i w łódzkich kościołach (w tym w Achikatedrze rzymsko-katolickiej i w katedrze luterańskiej) Jego dzieła wykonywane były pod Jego batutą. Miał już wysoką pozycję w światowej muzyce, gdy Międzynarodowy Komitet Olimpijski zamówił u Niego kompozycję na uroczystość Otwarcia Igrzysk w Monachium w 1972 r. Jego Światową sławę utrwaliło wygranie międzynarodowego konkursu na utwór  upamiętniający 3000-Rocznicę założenia Jerozolimy i stworzenie w 1996 r. dzieła pt. Siedem Bram Jerozolimy (VII symfonia) na pięć głosów solowych (SSATB-2soprany, alt, tenor i bas), recytatora, trzy chóry mieszane i orkiestrę. Przygotowując obchody 65 Rocznicy Zagłady Łódzkich Żydów postanowiłem zwrócić się do Mistrza z prośbą o odtworzenie tego dzieła na Koncercie Galowym w Teatrze Wielkim. Propozycję tę złożyłem na ręce p. Elżbiety Pendereckiej, żony Mistrza i Jego menedżerki. Do szczegółowych ustaleń oddelegowałem swego ówczesnego Pierwszego Zastępcą, a dzisiejszego posła Włodzimierza Tomaszewskiego. Jego starania przyniosły nadspodziewany skutek: Penderecki zgodził się nie tylko na wykonanie tego monumentalnego dzieła, ale także postanowił skomponować nowy utwór, specjalnie na tę uroczystość. W efekcie skomponował koncert-modlitwę „Kadisz – Łódzkim Abramkom, którzy chcieli żyć. Polakom ratującym Żydów”. Warto przypomnieć, że w programie Obchodów było odsłonięcie Pomnika Polaków Ratujących Żydów umiejscowionego w Parku Ocalałych. Pomnik, największy na świecie, stworzył Czesław Bielecki a odsłonił go Prezydent RP Lech Kaczyński wraz ze mną jako Prezydentem Miasta. Koncertu wykonanego pod batutą Mistrza wysłuchali nie tylko goście (w tym Żydzi Ocalali z Zagłady Litzmannstadt Ghetta) ale także kilka tysięcy łodzian zgromadzonych na Pl. H. Dąbrowskiego. Plac na tę okazję przekształcony został w wielką plenerową przestrzeń koncertową. Mistrza i wykonawców obserwowano na wielkich telebimach. Relacje z Koncertu zamieściły polskie media publiczne – łódzka TVP oraz III program Polskiego Radia, a retransmitowały media ogólnopolskie. Dzięki Krzysztofowi Pendereckiemu Obchody tragicznej rocznicy stały się wielkim wydarzeniem artystycznym.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a Światłość Wiekuista niechaj mu świeci na wieki wieków

Szanowni Państwo!

Odpowiadam na wiadomości jedynie w komentarzach na Facebooku i WordPressie. Nie odczytuję wiadomości wysyłanych przez FB Messenger.

Transmisje mszy świętych – 5 kwietnia 2020 r. w telewizji- sprawdź, gdzie oglądać:

Transmisje mszy świętych – 5 kwietnia 2020 r. w telewizji- sprawdź, gdzie oglądać:

TVP1

7:00 – transmisja mszy świętej z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach
10:55 – transmisja mszy świętej z Jasnej Góry w Częstochowie
12:00 – Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Polsat News

9:00 – transmisja mszy świętej ze Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie

Polsat Rodzina

godz. 10:30 – transmisja mszy świętej dla dzieci

TVP Polonia

12:00 – Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem
13:00 – transmisja mszy świętej z parafii Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu.

TV TRWAM

11.00 – Uroczystość Niedzieli Palmowej w Watykanie, w tym msza odprawiona przez papieża Franciszka
12.00 – Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Szanowni Państwo!

Odpowiadam na wiadomości jedynie w komentarzach na Facebooku i WordPressie. Nie odczytuję wiadomości wysyłanych przez FB Messenger.