17-03-2018 Zbrodnia sądowa?

17-03-2018 Zbrodnia sądowa?

Zbrodnie sądowe zdarzały się wówczas, gdy sąd skazywał niewinną osobę na tzw. „zamówienie społeczne”. Mróz poczułem na karku, gdy na ekranie TV zobaczyłem sędziego, który tłumaczył, że wyrok na rzekomego gwałciciela i mordercy nieletniej dziewczyny zapadł, „bo była taka presja społeczna”. Nie skazano człowieka na karę śmierci, ani „nawet” na dożywocie, nie uważano go za wroga ustroju i decyzja nie zapadła w pozasądowych gremiach decydentów politycznych. Prokurator niezależnej, wolnej prokuratury III RP na podstawie mało przekonujących dowodów domagał się wysokiego wyroku, a niezawisły sędzia skazał bez głębszej analizy materiału dowodowego człowieka na wieloletnie więzienie. Młody człowiek z wyrokiem za gwałt i morderstwo nieletniej trafił do więzienia. Każdy kto ma jakąś wiedzę na temat stosunków więziennych (a każdy prokurator i sędzia orzekający w sprawach karnych mieć ją powinien) wie, jaki los spotyka domniemanych degeneratów trafiających tam z takim wyrokiem. Pedofil jest tam w niedługim czasie „przecwelany” przez tzw. „grypsujących” stanowiących elitę więzienną. Oznacza to, że trafia do, że staje się członkiem najniższej „kasty”, pogardzanej i pozbawianej wszelkich praw. Strażnicy na ogół takiego nie bronią, bo też nim pogardzają. Pozwalają na wiele, byle nie w ich obecności. Nie ochronią go ani w celi, ani tym bardziej w łaźni pod prysznicem. Każdy grypsujący (a korzystają a tego niektórzy – choć b. rzadko – niektórzy klawisze, czyli strażnicy) może go bezkarnie gwałcić wedle swego kaprysu. Jest bity przy każdej okazji. Nie wolno mu siadać do stołu z „ludźmi”, je siedząc na „bardasze” czyli muszli klozetowej. Każda rzecz przez niego dotknięta staje się „nieczysta”. Może rozpakować paczkę od rodziny, ale jej zawartość jest dzielona przez „ludzi”. Skąd to wiem? Była to wiedza powszechna w czasach, gdy siedziałem w więzieniu jako więzień polityczny. Można sobie wyobrazić, jak musiał czuć się człowiek niewinnie skazany. Osiemnaście lat takiej męki! Niewyobrażalne. Kto i jak jemu to wynagrodzi?

 

 

16-03-2018 Pomysły Pana Premiera na reformę administracji są złe

16-03-2018 Pomysły Pana Premiera na reformę administracji są złe

Pisałem już o tym, że p. Premier nie powinien przekształcać wiceministrów w zawodowych urzędników. Czyżby nie odnotował tego, że to dzięki temu, że poprzedni wiceministrami byli w strukturze politycznej i jako tacy, byli zobowiązani podać się do dymisji wraz Premierem poprzedniego rządu? I tego jeszcze wcześniejszego? Że dzięki temu mógł „umeblować” swój gabinet ludźmi, do których miał zaufanie? Gdyby nie to, musiałby on (i jego poprzedniczka) po dzień dzisiejszy być w sporach w Sądzie Pracy chroniącym pracowników przed „nieuzasadnionym zwolnieniem”. Musiałby się zmagać z „nagłymi zachorowaniami” zastępców, których trudno byłoby oddalić i którzy przyjęliby strategię przeczekania. Administracja publiczna to nie są kadry komercyjnego banku ani członkowie jego Zarządu i Dyrekcji. Więc lepiej nie „poprawiać” tego , co działało nieźle. Przypomnijmy: w USA wraz ze zmianą Prezydenta stanowiska traci kilka SETEK zatrudnionych w administracji państwowej. I jest to normalne – Prezydent (ani polski premier) nie może funkcjonować w środowisku, do którego nie ma zaufania politycznego i osobistego.
Nie należy też likwidować Gabinetów Politycznych – tego najbliższego otoczenia Premiera czy Ministra, które swym własnym losem ściśle powiązane jest z szefem rządu czy resortu. We wrogim i podzielonym politycznie świecie polityk nie może całkowicie polegać na lojalności takich „urzędników” jak np. Rzecznik Prasowy Rządu czy Ministerstwa. Biura Prasowe i ich Dyrektorzy to mogą być urzędnicy zawodowi – ale Rzecznik musi być związany lojalnością polityczną i osobistą z szefem. Szef musi też mieć swobodę w doborze doradców oraz osób, które mogą go reprezentować w sytuacjach wymagających szczególnej ostrożności, taktu i lojalności.
Jeśli ktoś tego wszystkiego nie rozumie – to mogę mu tylko współczuć. Cenę zapłaci albo on albo jego następcy – a w sumie ucierpi sprawność i spójność Rządu.

15-03-2018 Panie Premierze – to już było i był to fatalny pomysł

15-03-2018 Panie Premierze – to już było i był to fatalny pomysł

Pan Premier ma rację, że to jest bardzo niezdrowa sytuacja, gdy ministrowie i wiceministrowie zarabiają mniej niż ich podwładni. Ale jego pomysł na uzdrowienie sytuacji jest fatalny. Pan Premier chciałby rozwiązać ten problem częściowo przenosząc wiceministrów do sfery urzędniczej. Traktowanie wiceministrów jako „urzędników-fachowców” było już w Polsce praktykowane. Był to model obecny w PRLu. Podział tam był następujący: decyzje podejmował układ polityczny – czyli Biuro Polityczne (BP) i Sekretariat Komitetu Centralnego PZPR (czyli partii komunistycznej) – a rząd miał te decyzje wykonywać. W takim rządzie wiceministrowie byli urzędnikami, którzy trwali na swych stanowiskach i zmiany rządu nie musiały ich dotyczyć. W III RP zarówno BP jak i KC PZPR przestały istnieć i polityką stała się domeną rządu. I przez pewien czas było tak, że gabinety się zmieniały, a wiceministrowie trwali. Mieli oczywiście swoje sympatie i antypatie polityczne i czasem dawali temu wyraz w sposób szkodliwy dla rządu i dla Państwa. Kiedyś tego boleśnie doświadczyłem, gdy jakaś „odziedziczona po poprzednikach fachowa Pani Wiceminister” podsunęła mi do podpisu pismo wprowadzając mnie w błąd co do jego rzeczywistej treści. Dopiero w połowie lat 1990tych przyjęto zasadę, że wraz z Premierem i ministrami podają się do dymisji także wiceministrowie i wojewodowie wraz ze swymi zastępcami. Tak jest w każdym demokratycznym kraju na zachód od Polski. Czasem – jak w Wielkiej Brytanii czy w Japonii wśród wiceministrów jest jeden „zawodowy”, awansujący w strukturze urzędniczej – ale tylko jeden. W Polsce takim miał być Dyrektor Generalny. I taka sytuacja jest dobra – jasna i przejrzysta. Pan Premier powinien raczej zabiegać o przyjęcie systemowego rozwiązania płacowego – zmierzać do takiego powiązania płac ministrów i wiceministrów z płacą średnią w gospodarce, by ich zmiany następowały wskutek zmian owej średniej w gospodarce odnotowanych przez Główny Urząd Statystyczny. I wtedy uniknie się głupich debat na temat zarobków członków rządu, w których najwięcej do powiedzenia mają ci, którzy w żadnym rządzie nie powinni się znaleźć – dla naszego wspólnego dobra.

12-03-2018 Pan Premier chyba przesadza

12-03-2018 Pan Premier chyba przesadza

Pan Premier Mateusz Morawiecki ogłosił usunięcie premii i nagród dla ministrów oraz zmniejszenie listy wiceministrów. Ugiął się pod ciężarem krytyki medialnej oraz gromkich zarzutów ze strony „totalnej opozycji” i hejtów części internautów. Ja oklasków bić nie zamierzam. Po pierwsze – po ludzku żal mi zwolnionych „wicków”. Gdyby stracili stanowiska przy łączeniu ministerstw – byłoby to w miarę „normalne”. W obecnej sytuacji zwalniani siłą rzeczy będą uważani za „tych gorszych”. Bez własnej winy.

Po drugie – owszem uważam, że rząd ma być skromny – ale nie dziadowski. Można oczywiście porównywać ich pensje z płacą minimalną oraz skromną emeryturą. Tabloidy pełne są takich zestawień, a opozycja alarmuje. Podejrzewam, że obłudnie. A może utraciła już wszelką nadzieję, że kiedykolwiek wróci do władz i walczy z zarobkami „wrogów”? Centroprawica od samego od 1989 począwszy zamraża i ścina zarobki członków rządu i parlamentu. Najskromniej było w rządzie Mazowieckiego i Olszewskiego (oraz Suchockiej). Lewica i PSL nie miały oporów przed zwiększaniem wynagrodzeń – korzystał na tym także rząd ich następców oraz zdominowane przez centr-prawicę Sejm i Senat. Bo znowu nie były w stanie podjąć właściwej decyzji.

Piszę WŁAŚCIWEJ, bo uważam, że nie jest normalne, jeśli minister zarabia mniej niż jego podwładni. I nie uważam, że jest dobrze, jeśli zdolni i kompetentni menadżerzy woleli raczej miejsce w spółce skarbu państwa (najchętniej w banku) niż w rządzie. Niezłym wyjściem jest też „ucieczka do Brukseli” – do Parlamentu lub w struktury urzędnicze.

Podziwiam p. Premiera, który bardzo dobrego stanowiska Prezesa Banku przeszedł na o wiele skromniej wynagradzane stanowisko szefa Rządu. I już trafił do historii – bo historia zachowuje nazwiska Premierów i Prezydentów. Ale ministrów – nie zawsze, a wiceministrów – niemal nigdy. Obawiam się, że grozi nam tu negatywna selekcja – ludzi, którzy potraktują stanowisko jako „trampolinę” do lepiej płatnego miejsca oraz parlamentarzystów, którzy będą mogli łączyć wynagrodzeni e rządowe z parlamentarnym. O pokusie korupcji – nie wspomnę. Nie aspiruję do żadnych stanowisk rządowych. Swoje uwagi formułuję w trosce o los Rzeczypospolitej.

11-03-2018 Podłość czy głupota?

11-03-2018 Podłość czy głupota?

Niektórzy spośród „internetowych komentatorów” próbują wzbudzić w Polsce ducha antysemityzmu. Antysemityzm nie jest „polską specjalnością”, a próba wzbudzania go jest podłością. Nie tylko dlatego, że nienawiść i poniżanie bliźniego jest przeciwne naszej wierze katolickiej. Także dlatego jest podłością, że ewidentnie szkodzi naszej Ojczyźnie – zwłaszcza w stosunkach z naszym najważniejszym partnerem – Stanami Zjednoczonymi. Jeśli zaś czynią to z głupoty – to ta głupota jest równa podłości.

07-03-2018 W Marcu68 byłem studentem i pamiętam to nieco inaczej

07-03-2018 W Marcu68 byłem studentem i pamiętam to nieco inaczej

Dla mnie wszystko zaczęło się od protestu studentów Uniwersytetu Warszawskiego 30.stycznia 1968 przeciw zdjęciu przez komunistyczne władze PRL spektaklu pt. „Dziady” Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka ze sceny Teatru Narodowego w Warszawie. Studentów spałowano, gdy dokonali przemarszu pod pomnik A. Mickiewicza na Krakowskim Przedmieściu i złożyli tam kwiaty. Niebawem pojawiła się „nielegalna” petycja do władz o przywrócenie dramatu na scenę. „Aktyw” partyjny uczelni skutecznie uniemożliwiał zbieranie podpisów i wyłapywał „kolporterów”. Związek Literatów Polskich poparł akcję zbierania podpisów pod petycją do Sejmu PRL. Owszem, chodziły słuchy o jakichś walkach frakcyjnych we władzach PZPR (rządzącej partii komunistyczne). Szczególnie aktywni w nich byli „partyzanci” dawnego ubeka Mieczysława Moczara. Nabrały one natężenia po wybuchu wojny izraelsko-arabskiej w 1967 r. (tzw. „sześciodniowej”) i zerwaniu przez „kraje naszego obozu z ZSRR na czele” stosunków dyplomatycznych z Izraelem. Wśród studentów to Izrael cieszył się większą sympatią niż państwa arabskie, a w szeroko pojętym dominował pogląd, że „nasze Żydy biją ich (ruskich) Arabów i klawo jest”. Wśród studentów prawa i ekonomii panowało przekonanie, że zablokowanie przez Arabów Zatoki Akaba stanowiło przewidziany w prawie międzynarodowym „casus belli” – usprawiedliwioną przyczynę podjęcia przez Izrael działań wojennych. Wiele emocji wzbudzała też tzw. „praska wiosna” zainicjowana w Czechosłowacji przez Aleksandra Dubczeka i jego program „budowy socjalizmu z ludzką twarzą”. To były czynniki tworzące atmosferę oczekiwań i buntu na początku roku 1968. „Zapalnikiem” protestów studenckich stało się usunięcie z Uniwersytetu Warszawskiego dwóch studentów – Adama Michnika i Henryka Szlajfera, przywódców protestów.  Uczestnicy wiecu 8 marca na dziedzińcu UW zostali pobici przez oddział interwencyjny MO z Golędzinowa oraz przez tzw. „aktyw robotniczy” (ubrany dość jednolicie w odzież cywilną). Po kilku godzinach nowe oddziały „golędzinowców” przeprowadziły brutalną pacyfikację Uniwersytetu. Doszło także do walk ulicznych. Po Warszawie krążyły wieści o aresztowaniach, ciężkich pobiciach a nawet o ofiarach śmiertelnych. W efekcie następnego dnia odbyły się wiece na uczelniach warszawskich. Wielka, kilkugodzinna manifestacja miała miejsce przed głównymi gmachami Politechniki Warszawskiej. „Golędzinowcy” ponownie wkroczyli do akcji. Prasowe publikacje fałszywie przedstawiające protest, jego przebieg i przyczyny powiększyły wzburzenie wśród studentów.  W telewizji i radiu transmitowano przebieg masówek w zakładach pracy. Atak skierowany był przeciw studentom, literatom i syjonistom.  Największe manifestacje odbyły się 11.marca. Politechnika Warszawska podjęła strajk okupacyjny. Tegoż dnia Koło Poselskie ZNAK skierowało do Sejmu interpelację w proteście przeciw brutalnym akcjom milicji i nieprzestrzeganiu praw obywatelskich. W obronie studentów wystąpił także Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński. Władze przystąpiły do ostrych represji w stosunku do studentów. Rozpoczęły się masowe usuwania ze studiów, wcielania do wojska, rozwiązywanie wydziałów, usuwanie profesorów. Jednocześnie komunistyczne władze wdrożyły rzecz do tej pory w Polsce niepraktykowaną: uczyniły z antysemityzmu oficjalną politykę państwa. Wywołało to szereg protestów na całym świecie. Spowodowało też masową emigrację etnicznych Żydów z Polski. Podsumowując: w mojej pamięci marcowy bunt studentów dotyczył praw i wolności obywatelskich w Polsce. Hasła antyżydowskie formułowane w aparacie partii komunistycznej wśród studentów nie znajdowały szerszego odzewu. Dla mojego pokolenia bunt marcowy, represje wobec studentów, a także inwazja wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację w sierpniu tegoż roku oznaczały kompromitację komunizmu i utratę nadziei na możliwość zbudowania „socjalizmu z ludzką twarzą”. Z tego pokolenia wywodzili się aktywni uczestnicy opozycji demokratycznej i działacze NSZZ „Solidarność”.

16-02-2018 Kolejne linie nie chcą do Radomia

16-02-2018 Kolejne linie nie chcą do Radomia

Rząd podpisał list intencyjny z władzami Radomia w sprawie przejęcia części ruchu lotniczego z Warszawy i Modlina. Kolejne linie protestują przeciw takiej perspektywie. Najwyższy czas, by Łódź (władze naszego lotniska i naszego miasta) podjęły bezpośrednie rozmowy z właścicielami (zarządami) linii lotniczych. Władze państwowe poprzez PPL mogą zamknąć lotniska na Okęciu i w Modlinie lub zablokować możliwość ich modernizacji czy nawet remontu. PPL na nasze szczęście nie ma udziałów w naszym lotnisku. Taką strategię wypracowaliśmy w swoim czasie – śp. Grzegorz Palka i ja, wraz z grupą doradców. Bardzo szybko zrozumieliśmy, iż Łódź nie znajduje się – i nigdy nie znajdzie się – na liście priorytetów „warszawki”.

14-02-2018 Prasa donosi – przewoźnicy nie chcą do Radomia

14-02-2018 Prasa donosi – przewoźnicy nie chcą do Radomia

Prasa donosi , że przewoźnicy nie chcą do Radomia pomimo, ze strony rządu sygnały są bardzo mocne. Podpisany został nawet list intencyjny z Radomiem w tej sprawie. Otwiera się więc pole dla naszych działań. Trzeba opracować ofertę dla linii lotniczych – wszystkich, które startują i lądują na Okęciu. Oferta powinna zawierać opis naszego lotniska – jego pasa startowego i miejsc postojowych, zaplecza obsługi samolotów i pasażerów, odległości „szosowej” i kolejowej do Warszawy, połączeń kolejowych ze stolicą i ew. kilkoma sąsiednimi miastami – jak Piotrków, Łowicz, Częstochowa… Możliwości zorganizowania połączeń międzymiastowych z lotniska, czasów przejazdów itd., itp. Nie stoimy na przegranych pozycjach. Tylko niech się ten Zarząd Portu im Reymonta weźmie do roboty! I niech zajmie się tym także Pani Prezydent.

13-02-2018 Największy Pomnik Polaków Ratujących Żydów

13-02-2018 Największy Pomnik Polaków Ratujących Żydów

Czy Szanowni Czytelnicy (płci obojga) wiedzą, że największy na świecie Pomnik Polaków Ratujących Żydów znajduje się w Łodzi, na terenie Parku Ocalałych przy ul. Wojska Polskiego? Tylko w tym miejscu na wysokich ścianach ustawionych w kształt Gwiazdy Dawida umieszczone są tabliczki z nazwiskami wszystkich Polaków, którzy uzyskali Medal Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Są one oczywiście także na terenie Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie – ale tam, są one rozproszone i rzadko kiedy w pierwszym rzędzie tabliczek i drzewek. Tu są w jednym miejscu – i łatwe do znalezienia, bo umieszczone w porządku alfabetycznym. Zostawiono też miejsce dla następnych, których zasługi zostaną udokumentowane i wyróżnione Medalami. Przed owym Pomnikiem stoi wysoki obelisk z Orłem na szczycie. On też należy do owego Pomnika. Pomnik został odsłonięty w 2009 r. przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i Prezydenta m. Łodzi.

11-02-2018 Modlitwa O. Św. Jana Pawła II w intencji Narodu Żydowskiego

11-02-2018 Modlitwa O. Św. Jana Pawła II w intencji Narodu Żydowskiego

Boże Abrahama – Boże Proroków – Boże Jezusa Chrystusa

W Tobie zawarte jest wszystko/ Do Ciebie zmierza wszystko/ Ty jesteś kresem wszystkiego

Wysłuchaj naszych modlitw, jakie wnosimy za Naród Żydowski, który – ze względu na swoich przodków – jest Tobie nadal bardzo drogi.

Wzbudzaj w nim nieustanne coraz żywsze pragnienie zgłębienia Twojej prawdy i Twojej miłości. Wspomagaj go, by zabiegając o pokój i sprawiedliwość, mógł objawiać światu moc Twego błogosławieństwa.

Wspieraj go, aby doznawał szacunku i miłości ze strony tych, którzy jeszcze nie rozumieją wielkości doznanych przez niego cierpień oraz tych, którzy solidarnie, w poczuciu wzajemnej troski, wspólnie odczuwają ból zadanych mu ran.

Pamiętaj o nowych pokoleniach, o młodzieży i dzieciach, aby niezmiennie wierne Tobie, trwały w tym, co stanowi szczególną tajemnicę ich powołania.

Umocnij wszystkie pokolenia, aby dzięki ich świadectwu ludzkość pojęła, że Twój zbawczy zamiar rozciąga się na całą ludzkość pojęła, że Twój zbawczy zamiar rozciąga się na całą ludzkość i że Ty, Boże, jesteś dla wszystkich narodów początkiem i ostatecznym celem.

Amen